Ansgar Teologiske Høgskole

Opptur Lys og Salt


Heisann! 
For to uker siden hadde bibelskolen sin andre OPPTUR. Forrige opptur handlet om Sex & Samliv, nå var temaet Salt & Lys. Vi lærte mye om hvordan vi kunne være jordens salt og hvordan vi dermed kan være med på å spre Guds budskap til verden. Dette var en veldig spennende opptur med mye god undervisning fra lærerne ved bibelskolen. 

Vi gikk for eksempel dypt inn i bibelverset Matteus 22:36-40 
"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din neste som deg selv."

I tillegg til undervisning hadde vi diverse aktiviteter. På mandag tok vi del i BØNNEVANDRING. Dette var nytt og spennende for mange og det opplevdes som noe veldig fint og oppbyggende for mange. 
Neste dag var det "ANSGAR BIBELSKOLE GJØR TING DE IKKE KAN". Aktivitetene elevene kunne velge mellom var dans, scenekamp, uteaktiviteter (f.eks. pil og bue) og band. Danserne viste fram sin hiphop dans, kjemperne viste fram en utrolig bra og morsom kamp og hele tre band ble satt sammen med en kjempe morsom framvisning. 


- Siv-Elin Skoglund (elev på KRIK-linja)


Publisert 26. november 2013