Ansgar Teologiske Høgskole

CREW Lyd- / lysproduksjon

Lær hvordan lyd, lys og estetikk kan løfte og formidle budskapet i en gudstjeneste/ produksjon.


Hva kan du forvente av et år på Crew-linjen:

  • Fremheve det unike ved artistene på scenen, ved hjelp av lyd og lys
  • Være crew på alle Ansgarskolens turneer
  • Kunne produsere gudstjenester som gjør at aktørene på scenen blir hørt og sett på en best mulig måte
  • Lære om musikkproduksjon (etter eget ønske) og bruke skolens studio
  • Være med på flere helgeturneer + 10 dagers turne
  • Tur til USA
  • Være en del av et kreativt miljø hvor det er ukentlige huskonserter der du styrer lyd eller lys. 
  • Bli utfordret og utrustet til å tjene Gud med de gaver Han har lagt i deg

Dette er linjen for både deg som kan mye og deg som kan lite om lyd- og lysproduksjon. Målet er at du skal utvikle deg så mye du kan/ønsker i løpet av året hos oss!
Liker du lyd-, lys- og scenearbeid?

”I en verden fylt av støy, er det viktig at vi som kristne fremstår med en klar og tydelig stemme”. De kristne menighetene har blitt større de siste tiårene, mens scenen for pastor, musikere og dansere ikke kan sies å ha fulgt samme utviklingskurve. Ofte blir innpakningen neglisjert til fordel for innholdet mht. lyd, lys og scene i menigheten. Det er viktig å forstå at skal musikk, dans og undervisning få den plass de fortjener i gudstjenesten, er det nødvendig med et økt fokus og opplæring av fagkyndige teknikere og sceneprodusenter.

Ved lyd-, lys- og sceneproduksjonslinjen får elevene opplæring i hvordan man kan produsere en gudstjeneste på en slik måte at aktørene på scenen blir hørt og forstått på en best mulig måte; hvordan kulisser, lys, lyd og estetikk generelt sett kan løfte og formidle budskapet langs flere frekvenser enn man tradisjonelt har tenkt.

Hvis ingen hører hva som skjer på podiet vil heller ingen komme til tro, jfr. Rom 10,14.

*Crew er et valgfag under musikk linjen. 


Fagleder Lasse
10dagers turne
Lyd/lys/scene i New Orleans
3D visning. Her kan du se deg rundt på skolen.
Bilder fra livet på Lyd, Lys & Scene