Ansgar Teologiske Høgskole

Teamlinjen

3-4 mnd. i Colombia, menighetspraksis, teambuilding, reise

 


Var ditt år på bibelskole eller folkehøgskole ditt livs år? Dette er enda bedre...

Vil du være med på team i Norge eller Colombia? Vil du følge drømmen din et helt år uten at det koster for mye? Sammen med gode samarbeidspartnere er vi sikre på at DU virkelig vil vokse dette året. Bli en del av vårt kontaktnett gjennom et unikt skoleår.

Med fordypningsfag innen teamarbeid, fokus på det som skjer på scenen, for mennesker, i Kristus, så vil denne linjen danne en solid plattform for deg som person og i tjeneste, enten det er i menighet, som musiker eller innen bistand og misjonsarbeid. Med andre ord: Etter dette året er du utrustet til å jobbe i Guds rike.
 

Hva er Teamlinjen? 

Et år på team-linja er et år der du skal bli godt kjent med deg selv, du skal lære å jobbe tett sammen med andre samtidig som du får tett oppfølging og veiledning med gode utfordringer. Det er spennende og relevant undervisning som er tett knyttet til praksis. Dette året ønsker vi at du skal vokse og utvikles som leder, men mest av alt er det et år med fokus på Jesus – hvor vi skal bli bedre kjent med, vokse nærmere og lære mer om ham. 

Dette en klasse som vil bestå av 2-4 team. Alle retningene har basisfag som sjelesorg mm., men retningen bestemmer fordypningen/praksisen. Du kan velge mellom tre retninger:

Team-Ansgar/menighet

 • Velger du denne retningen vil du kunne få mye praksis i menighet eller på skolen, enten som miljøteam eller følge en av klassene tettere.
  • Vil du ha god og utfordrende menighetspraksis eller praksis på skolen?
  • Vil du ha fokus på menighet, medmenneske og mestring?
  • Vil du oppleve flere menigheter i Norge og "mega churches" i USA?
  • Vil du være en del av miljøteam eller praksis i en klasse på Ansgarskolen?
  • Studietur til en av USAs største menigheter hvor du får være en del av felleskapet der.

Team Internasjonalt

 • Velger du denne retningen vil fokuset være mer bistand og misjon. Du vil også ha 3-4 mnd praksis i utlandet (Colombia).
  • Vil du utfordre deg selv og ditt verdisyn i dag?
  • Vil du ha et år med mye fokus på bistand og misjon?
  • Vil du teste ut "misjonæren i magen"?
  • Vil du være flere mnd. sammenhengende i Colombia?

Musikk-team

 • Du er en del av Team-Ansgar/menighet, men skal i hovedsak ha fokus på band/lovsang.
  • Vil du reise på flere spillejobber gjennom et år?
  • Vil du oppleve ungdomsarbeid i flere menigheter?
  • Vil du jobbe med ungdom?
  • Vil du vise frem og bruke ditt talent?
  • Studietur til USA

Priser for skoleåret 

* For å søke må du ha fullført folkehøgskole, bibelskole, militæret, praksis fra menighet eller annen relevant praksis. 

** Alle søkere vil bli kalt inn til en uformell samtale.


Linjeleder Inger MaleneVil du være med som miljøteam på skolen?Teamlinjen i USA
Bilder fra livet på Teamlinjen


3D visning. Her kan du se deg rundt på skolen.