Ansgar Teologiske Høgskole

Bibelstudie og lovsang med Ansgarskolen Kristelige Skolelag


Tirsdag kveld var det tid for skolelagets første samling!

Bibelstudie og lovsang sto på programmet.
Vi samlet oss i kapellet og gjorde oss klare for et spennende og interessant studie. Elisabeth (KRIK) sto for studiet, mens Silje (musikk), Martin (høyskolen), Hanna Marie og Nicole (disipler) ledet i lovsang.Kristin (høyskolen) ønsket velkommen og snakket litt om kvelden, deretter sang vi et par sanger sammen før Elisabeth kjørte i gang med studiet.
Teksten som skulle studeres var Romerne 12, «Det kristne livet». En spennende tekst som hovedsakelig handler om at vi alle har fått forskjellige gaver, hvordan vi skal bruke dem på å tjene Gud og hverandre og hvordan vi skal være gode medmennesker. Et veldig bra kapittel, med andre ord!
Vi studerte først teksten alene, deretter samlet vi oss i små grupper og snakket sammen om tankene vi hadde, tilslutt snakket vi sammen om det alle mann.Vi kladdet masse, stilte noen spørsmål, svarte på noen spørsmål, delte tanker og meninger, ble litt klokere og sang sammen. Vi koste oss!
Vi gleder oss til neste samling, som blir noen dager før vi tar juleferie.
Julestemning står hvert fall på programmet den gangen!!

Tekst: Nicole Renate Syvertsen, Disippel

Kunne du tenke deg et år på bibelskole, og kanskje være med på lagssamlinger som dette? Les mer om Ansgarskolen her


Publisert 19. november 2014