Ansgar Teologiske Høgskole

Master i menighetsutvikling og menighetsledelse


Ansgar Høgskole tilbyr en rekke forskjellige studier. De nyeste tilskuddene er master i ledelse og menighetsutvikling og bachelor i musikkteknologi.

Dette kan du studere på Ansgar Høgskole  
– Vi ser et klart behov for dette i samfunnet. Kirken har alltid hatt som mål å bygge menigheter, og da er det viktig med ledere som i tillegg til å ha teologien i bunn også har organisasjons- og ledelseskompetansen som trengs til å utvikle menigheter i vår tid. Vi vil skaffe prester, predikanter og pastorer kunnskapen de behøver, sier Lars Råmunddal, programansvarlig for masterstudiet, som er et samarbeid mellom Ansgar Teologiske Høgskole, Høyskolen for Ledelse og Teologi i Oslo, og Örebro Teologiska Högskola.

– Vi vil skaffe prester, predikanter og pastorer kunnskapen de behøver for å videreutvikle sine menigheter, sier programansvarlig Lars Råmunddal.
– Vi vil skaffe prester, predikanter og pastorer kunnskapen de behøver for å videreutvikle sine menigheter, sier programansvarlig Lars Råmunddal.
Ledelse og menighetsstudiet er en videreutvikling av masterløpet i praktisk teologi som Ansgar Høgskole hadde tidligere.

– Vi ønsket å fokusere på menighetsutviklingselementet fordi dette kan bidra til å finne svar på flere utfordringer kirken står overfor i dag. For eksempel hvordan man best kan nå nye mennesker med evangeliet, og hvordan man takler den kulturelle samfunnssituasjonen der både tro og menighetstilhørighet ofte utfordres, forklarer Råmunddal.

I høst ble det tatt inn 13 studenter på det nyetablerte deltidsmasterstudiet, et antall som skal øke til neste opptak.

– Tilbakemeldingene vi får fra studentene er veldig positive, og jeg ser frem til å utvikle dette tilbudet ytterligere. Vi har økt fokus på forskning på området, noe som vil gi positiv effekt på fagutviklingen. Neste skritt blir å søke samarbeid ute i Europa. Vi har allerede en institusjonell kontakt i Sverige, men jeg ser for meg at vi i løpet av en femårsperiode også skal etablere tettere relasjoner i flere andre land. Både i England, Tyskland og i Belgia har vi for eksempel allerede kontakt med institusjoner. Det blir veldig spennende, fastslår Råmunddal.

Ansgar Høgskole tilbyr også bachelorstudier i teologiPublisert 9. mai 2014